Jesteś tutaj: OgródwSieci.pl » Pozostałe » Butle gazowe, paliwo » Butla gazowa, kartusz z zaworem 500g Cadac
OPIS

 

 BUTLA GAZOWA Z ZAWOREM

firmy CADAC

Kartusz gazowy z mieszanką propan/butan wyposażony w gwintowany, samouszczelniający się zawór bezpieczeństwa typu EN417. 

Opis:

  • pojemność: 500 g
  • mieszanka butan/propan
  • samouszczelniający zawór
  • waga gazu z kartuszem: 700g

Zastosowanie:

  • Kartusz może być używany bezpośrednio z Cadac Safari Chef, rozpalarką Fire-Up, Trek Stove, Trek Lantern

 

MIESZANKA PROPAN/BUTAN

Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Nie wystawiać na temp. powyżej 50C. Chronić przed dziećmi. Stosować do urządzeń CADAC lub innych urządzeń gazowych odpowiadających EN521. Ten kartusz spełnia normę EN417. Przestrzegać instrukcji obsługi i urządzenia.

WYMIANA KARTUSZA

Należy ją przeprowadzić w miejscu dobrze wentylowanym, w którym nie ma żadnych źródeł zapłonu. Zamknąć zawór urządzenia. Upewnić się czy kartusz jest pusty (potrząsnąć aby sprawdzić czy jest obecny płyn). Całkowicie odkręcić górną część. Wymienić uszczelkę łączącą, jesli jest ona uszkodzona lub jej brak. Włożyć nowy kartusz do obsady i całkowicie odkręcić górną część.

PRZECHOWYWANIE

Pojemnik należy przechowywać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu z dala od źródeł zapłonu. Nie palić papierosów, utylizować w bezpiecznym miejscu. Także po użyciu nie otwierać na siłę i nie palić. Pojemnik pod ciśnieniem, chronić przed temeraturą powyżj 50C (np. promieni słonecznych) 

Kod: 341 CA500
Brak informacji o przeglądanych produktach.